Naši strokovnjaki

Tomaž Mahnič Vodilni partner Ljubljana +386 1 434 18 00

Tomaž Mahnič je diplomiral leta 2005 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je pridobil naziv ACCA in istega leta postal tudi pooblaščeni revizor. Leta 2004 se je pridružil eni od »BIG 4« revizijskih družb kot asistent, leta 2015 pa je postal strokovni direktor. Podjetju Grant Thornton Slovenija se je pridružil leta 2018 kot partner odgovoren za vodenje področja revizije in računovodskih storitev. Z letom 2020 je prevzel vodenje podjetja kot managing partner.

V preteklosti je vodil revizije predvsem velikih mednarodnih proizvodnih in storitvenih podjetij z računovodskimi izkazi, pripravljenimi v skladu z lokalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Kot ključni revizijski partner ima izkušnje pri vodenju revizij skupin, kot tudi revizij podrejenih družb skupaj s poročanjem revizorjem matičnih družb. Izkušnje ima tudi pri revidiranju subjektov javnega interesa.

Njegov portfelj strank zajema podjetja iz avtomobilske industrije, kovinske industrije, jeklarstva, logistike, trgovine na debelo in drobno, IT, turizma, proizvodnje gradbenega materiala, energetike, družinskih podjetij in mnoga druga.