Revizija kot varnost in dodana vrednost za vaše podjetje

Odgovorna revizija računovodskih izkazov je v našem visoko razvitem gospodarskem in finančnem sistemu postala nepogrešljiva.

Pri Grant Thornton strogo upoštevamo predpise in poklicno neodvisnost ter tako krepimo zaupanje v finančno poročanje vaše družbe. Naš cilj je, da vam kot partnerju ustvarimo dodano vrednost. Pri pregledu sistema notranjih kontrol, povezanih z računovodstvom, smo pozorni na možnosti izboljšav in skupaj z vami opredelimo optimizacijo.
 

Naše storitve

 • zakonsko predpisane in prostovoljne revizije letnih in konsolidiranih letnih poročil
 • revizije društev
 • revizije proračunskih uporabnikov
 • drugi posli revidiranja (pri preoblikovanju, združitvah, delitvah)
 • izredne in posebne revizije v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
 • notranje revizije
 • preiskovanje prevar
 • skrbni pregledi (»due diligence«)
 • preiskovanja računovodskih izkazov (»limited review«)
 • druge sorodne storitve
Vodilni partner Tomaž Mahnič

Ljubljana

Kontaktirajte nas
 • Vnesite svoje podatke
 • *
 • *
 • *