Revizija kot varnost in dodana vrednost za vaše podjetje

Odgovorna revizija računovodskih izkazov je v našem visoko razvitem gospodarskem in finančnem sistemu postala nepogrešljiva.

Pri Grant Thornton strogo upoštevamo predpise in poklicno neodvisnost ter tako krepimo zaupanje v finančno poročanje vaše družbe. Naš cilj je, da vam kot partnerju ustvarimo dodano vrednost. Pri pregledu sistema notranjih kontrol, povezanih z računovodstvom, smo pozorni na možnosti izboljšav in skupaj z vami opredelimo optimizacijo.
 

Naše storitve

  • zakonsko predpisane in prostovoljne revizije letnih in konsolidiranih letnih poročil
  • revizije društev
  • revizije proračunskih uporabnikov
  • drugi posli revidiranja (pri preoblikovanju, združitvah, delitvah)
  • izredne in posebne revizije v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
  • notranje revizije
  • preiskovanje prevar
  • skrbni pregledi (»due diligence«)
  • preiskovanja računovodskih izkazov (»limited review«)
  • druge sorodne storitve
Vodilni partner Tomaž Mahnič

Ljubljana

Kontaktirajte nas
  • Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *