Z nami na poti do uspeha

Vzpostavitev in vzdrževanje lastnega oddelka notranje revizije za številne organizacije morebiti ni najugodnejša rešitev. Organizacije pa vseeno morajo izpolnjevati vse strožje zakonske zahteve in preprečevati pomanjkljivosti pri nadziranju, ki bi lahko ogrozile njihovo poslovanje. 

Notranji revizorji Grant Thornton organizacijam nudijo nepristranski in objektiven pregled nad procesi obvladovanja tveganj, upravljanja in notranjega nadzora. Naša dejavnost notranje revizije je oblikovana na način, da strankam prinaša dodano vrednost in jim pomaga pri doseganju ciljev. 
 

Partnerica, vodja svetovalnih storitev Sandra Damijan

Ljubljana

Kontaktirajte nas

Naše storitve

  • Notranja revizija, oddana v zunanjo izvajanje
  • Nudenje pomoči obstoječim ekipam notranje revizije v zvezi z dogovorjenimi zadevami 
  • Notranja revizija javnih ustanov
  • Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *