Izključitev odgovornosti v elektronskih sporočilih

Elektronska sporočila (in priponke) so namenjena izključno prejemnikom/-cam, navedenim v njih. Vsebujejo pravno varovane in zaupne informacije. Uporaba, obdelava in posredovanje elektronskih sporočil, njihovih priponk ali katerih koli delov lahko kršijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo sporočila, zato je takšno početje strogo prepovedano. Če ste sporočilo prejeli po pomoti ali sicer niste njegov pravi prejemnik/-ca, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na zgoraj navedeni naslov in takoj uničite prejeto sporočilo (vključno z njegovimi priponkami) ter njegove morebitne kopije. Pošiljatelj/-ica ne nosi nobene odgovornosti za nepopolna, zakasnela ali ponarejena sporočila, če mu/ji ni možno očitati naklepnega ravnanja.

Izključitev odgovornosti

1. Povezave

Avtor ali lastnik ne odgovarja za kakršne koli vsebine drugih spletnih strani, ki so neposredno (preko povezav) ali posredno povezane s spletnim mestom. Odgovornost lahko nastopi izključno v primeru, ko je avtor ali lastnik seznanjen z nezakonitimi vsebinami in bi bilo tehnično možno in tudi sicer izvedljivo preprečiti, da bi uporabniki spletne strani dobili vpogled v te nezakonite vsebine. Za morebitno škodo, ki bi nastala z uporabo vsebine takšnih povezav, odgovarja izključno upravitelj spletne strani, nikakor pa to ni odgovornost njenega avtorja ali lastnika.

Ta določba velja za vse povezave, ki jih je navedel avtor ali lastnik na spletni strani, kot tudi za vnose tujih oseb v forumih, knjigah gostov in seznamih prejemnikov.

2. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ali lastnik v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost objavljenih podatkov. Zahtevki za nadomestilo gmotne ali negmotne škode, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. uporabe napačnih ali nepopolnih podatkov, so načeloma izključeni. Vse ponudbe so neobvezne in nezavezujoče. Avtor ali lastnik si pridržuje izključno pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni, izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali začasno oz. dokončno ukine objavo.

3. Avtorske pravice

Avtor ali lastnik si prizadeva v vseh publikacijah upoštevati avtorske pravice za uporabljene grafične prikaze, zvočne posnetke, videovsebine in besedila. Avtorske pravice za objekte, ki jih avtor ali lastnik izdela sam, so izključno njegove. Kopiranje ali uporaba takšnih grafičnih prikazov, zvočnih posnetkov, videovsebin in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecnega dovoljenja avtorja ali lastnika nista dovoljena.