Računovodenje – obračunavanje  plač, vodenje evidenc

V oddelku obračuna plač zagotavljamo upoštevanje delovnopravnih predpisov, davčnih predpisov in predpisov s področja zavarovanja, ter vam svetujemo pri inšpekcijskih pregledih. Podporo vam nudimo v celotnem postopku zaposlovanja, od sklenitve pogodbe pa do odhoda delavca iz podjetja. Z veseljem prevzamemo tudi vodenje evidenc kadrov, kot so npr. evidence o koriščenju letnega dopusta in osebne spise zaposlenih.


Prav tako vam nudimo pomoč pri mednarodnih zadevah, za vas poiščemo najustreznejše davčne rešitve ter optimiziramo stanje na področju socialnega zavarovanja. Naš storitveni profil poleg tega dopolnjuje posebno svetovanje pri pripravi pogodb o zaposlitvi, samozaposlitvi in obveznostih iz naslova socialnih in pokojninskih zavarovanj.

Vodja oddelka za obračun plač Tina Remec Podjed

Ljubljana

Kontaktirajte nas

Naše storitve

  • tekoče računovodstvo plač s podporo pri pregledih davčnih in socialnih zadev
  • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
  • pridobivanje delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za bivanje
  • svetovanje pri urejanju delovnih razmerij, odprava nejasnosti,
  • maksimalno podporo pri pogodbah o zaposlitvi, pripravi aneksov k pogodbam o zaposlitvi, podporo pri notranjih predpisih/ aktih/ pravilnikih, podporo pri odpovedih pogodb, prijavah novih zaposlenih, odjavah zaposlenih, podporo pri upravljanju delovnega časa in podporo pri vodenju registra zaposlenih.

  • Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *