Trgovina v znamenju nenehnih sprememb kot izziv

Potrošniško vedenje in potrebe posameznikov se nenehno spreminjajo. Za podjetja s področja trgovine in potrošniških izdelkov je zato zelo pomembno, da se čim prej odzovejo na spremembe, katerim morajo prilagoditi tudi svoje strategije. Le podjetja, ki so kos hitrim spremembam, so uspešna tudi na dolgi rok.

Spletna prodaja, želja po trajnostnih izdelkih in trgovini, iskanje regionalnih možnosti za rast, visoke zahteve kupcev in vedno večji stroškovni pritiski so ključni izzivi podjetij na tem področju.

Med našimi strankami je veliko malih in srednje velikih ter mednarodnih podjetij s področja trgovine. Strankam nudimo celovit spekter storitev s področja davčnega svetovanja, revizije, zunanjega izvajanja računovodskih storitev, ocenjevanja vrednosti podjetij ter združitev in prevzemov (M&A) – od strateškega svetovanja do operativne izvedbe.

Vodilni partner Tomaž Mahnič Kontaktirajte nas
Partnerica, vodja svetovalnih storitev Sandra Damijan Kontaktirajte nas