Standardi in predpisi kot izziv za vaše podjetje

Panogi energetike in okolja sta ekonomsko gledano najpomembnejša sektorja v Evropi. Nacionalna in mednarodna politika sprejema številne energetske in okoljske predpise, ki za podjetja predstavljajo nezanemarljiv izziv. Podjetja morajo po eni strani izvajati predpise o okolju prijaznem poslovanju, po drugi strani pa ostati dolgoročno konkurenčna. Številna podjetja imajo težave pri soočanju z ekonomskimi negotovostmi in pri upoštevanju vedno zapletenejših standardov in predpisov. Zato je te vidike treba upoštevati pri razvoju učinkovite strategije poslovanja.

Grant Thornton je specialist za energetski sektor, k svojim strankam pa prišteva tudi nekatera ugledna podjetja s področja obnovljivih virov energije. Naši strokovnjaki nudijo prilagojene poslovne rešitve, ki presegajo državne okvire.

Partnerica, vodja svetovalnih storitev Sandra Damijan Kontaktirajte nas
Partner, vodja davčnega svetovanja Dean Košar Kontaktirajte nas
Partner, vodja revizije Tomaž Mahnič Kontaktirajte nas