Svetovanje podjetjem: Naša preudarnost rodi sadove

Inovativni instrumenti in celovito načrtovanje so temelj preudarnih poslovnih odločitev v današnjem hitrem tempu življenja. Poleg davčnega svetovanja in revizije se Grant Thornton v veliki meri ukvarja tudi s svetovanjem podjetjem. Kot dolgoročen in preudaren partner svoje stranke spremljamo pri njihovi širitvi na tuje trge. Od zasnove do uresničitve. Opredelimo dejavnike uspešnosti, poiščemo možnosti izboljšav za optimizacijo poslovanja in ponudimo konkretne in uresničljive rešitve.

Pomembne poslovne odločitve se sprejemajo na podlagi poglobljenega načrta. Trajnostna optimizacija poslovanja mora biti izvedena z inovativnimi instrumenti in temeljiti na premišljeni strategiji, ki upošteva vsa področja poslovanja.

Grant Thornton ima bogate izkušnje pri svetovanju na področju kompleksnih in zahtevnih situacij. Ta sposobnost temelji na visoki stopnji specializacije in strokovnosti naših zaposlenih ter njihovem nenehnem nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.

Naše storitve

 • računovodsko predračunavanje s primerjavo načrtovanih in dejanskih rezultatov
 • svetovanje pri načrtovanju zunanjega izvajanja
 • izračun meje donosnosti
 • svetovanje pri pripravi aktov o ustanovitvi družbe
 • priprava vlog za pridobitev sredstev pri ustanavljanju podjetij
 • priprava izvedenskih mnenj o ustanovitvi podjetja
 • analiza podjetja in optimizacija poslovanja
 • kontroling in poročanje
 • poslovni načrti in študije izvedljivosti
 • ocena vrednosti podjetja
 • sanacija in reorganizacija
 • svetovanje in nudenje podpore pred razgovori z bankami
Partner Jože Damijan

Ljubljana

Kontaktirajte nas
 • Vnesite svoje podatke
 • *
 • *
 • *