Pripravljeni smo takoj pomagati vašemu podjetju

Grant Thornton Slovenija je ustvaril ekipo strokovnjakov, ki že zdaj uspešno svetuje slovenskim in menarodnim podjetjem, kontaktirajte nas in spremenite nevarnost krize v priložnost že danes.

Naši strokovnjaki so pripravili vrsto poslovnih, pravnih in finančnih svetovalnih storitev, ki - resnično verjamemo - najbolj ustrezajo trenutnim izzivom, s katerimi se podjetja spopadajo. Mi lahko hitro in znatno zmanjšamo poslovno tveganje za vašo organizacijo.

Letna poročila in konsolidacija

V Grant Thornton izdelamo letno poročilo tako na podlagi računovodske dokumentacije, ki jo vodimo pri nas, kot tudi v primeru, da nam računovodsko dokumentacijo posredujete iz vašega računovodstva. Za vas pripravimo računovodski pravilnik, po potrebi pa prevzamemo tudi konsolidacijo in izdelavo računovodskega priročnika skupine.

Smo strokovnjaki za prenos lokalnih letnih poročil v sistem poročanja skupine (po trgovinskem zakoniku (HGB), mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) ali ameriških splošno sprejetih računovodskih načelih (US-GAAP)), ki služi pridobitvi podatkov, potrebnih za konsolidacijo.

Vodja oddelka za računovodstvo Danijela Pengal

Ljubljana

Kontaktirajte nas

Naše storitve

 • vodenje glavne knjige (Vasco, SAP)
 • vodenje pomožnih knjig
 • izdelava zaključnega računa
 • priprava letnega poročila
 • priprava računovodskih informacij za potrebe lastnikov
 • priprava pravilnika o računovodstv
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb priprava statističnih poročil
 • poročanje Banki Slovenije
 • vpis v sodni register in urejanje zadev na uradih
 • druge storitve po želji naročnika