Računovodstvo

Za upravljanje podjetja je pravočasno in ustrezno računovodstvo ključnega pomena. Glede na vaše povpraševanje prevzamemo usklajevanje temeljnih evidenc, knjiženje in mesečne analize, ter vam posredujemo pridobljene rezultate. Ravnamo se po dejanskih potrebah glede na časovni plan, kontni načrt in zahtevane analize. Analize, poročila in druge pomembne računovodske informacije lahko pripravimo tudi v angleškem in nemškem jeziku. Računovodstvo, ki ga prenesete v zunanje izvajanje, in računovodska dejavnost na podjetju ostaneta tesno povezana. Še posebej, če izberete sodelovanje preko spletne aplikacije, ki vam omogoča direktni vpogled v knjigovodske evidence.

Vodja oddelka za računovodstvo Danijela Dumendžić

Ljubljana

Kontaktirajte nas

Letna poročila in konsolidacija

V Grant Thornton izdelamo letno poročilo tako na podlagi računovodske dokumentacije, ki jo vodimo pri nas, kot tudi v primeru, da nam računovodsko dokumentacijo posredujete iz vašega računovodstva. Za vas pripravimo računovodski pravilnik, po potrebi pa prevzamemo tudi konsolidacijo in izdelavo računovodskega priročnika skupine.

Smo strokovnjaki za prenos lokalnih letnih poročil v sistem poročanja skupine (po trgovinskem zakoniku (HGB), mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) ali ameriških splošno sprejetih računovodskih načelih (US-GAAP)), ki služi pridobitvi podatkov, potrebnih za konsolidacijo.
 

Naše storitve

 • vodenje glavne knjige (Vasco, SAP)
 • vodenje pomožnih knjig
 • izdelava zaključnega računa
 • priprava letnega poročila
 • priprava računovodskih informacij za potrebe lastnikov
 • priprava pravilnika o računovodstv
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb priprava statističnih poročil
 • poročanje Banki Slovenije
 • vpis v sodni register in urejanje zadev na uradih
 • druge storitve po želji naročnika