Prepričajte se o našem poznavanju panoge!

Dobro zdravje v visoki starosti je želja nas vseh. Z zagotavljanjem vse boljšega zdravstvenega varstva se ne ukvarja le politika, ampak tudi gospodarstvo in znanost. Dodatne in zasebno financirane zdravstvene storitve postajajo vse bolj privlačne, poslužuje pa se jih vedno več ljudi.

Ekipa Grant Thornton glede davčnih vprašanj svetuje številnim farmacevtskim družbam. Prepričajte se o našem poznavanju panoge.

Vodilni partner Tomaž Mahnič Kontaktirajte nas
Partnerica, vodja svetovalnih storitev Sandra Damijan Kontaktirajte nas