Obvladujte finančno tveganje v svoji organizaciji, tako da imate pregled na celotnim poslovanjem in si oljšajte odločitve upravljanja v času krize. Likvidnost pa si zagotovite s pomočjo pri upravljanju ključnih odhodkov in obveznosti v prihodnjih tednih, spremljanje uspešnosti in analizo odstopanja.

Naše storitve:

  • Zagotavljanje likvidnosti

  • Pomoč pri insolventnosti

  • Pomoč pri zadolževanju

  • transakcije na trgih dolžniškega kapitala

  • prestrukturiranje dolgov

Pridobite ponudbo in spremenite nevarnost kize v priložnost že danes.

Koronavirus (COVID-19)
Ublažite posledice (COVID-19) na vaš poselPreglej poročilo
Partner Jože Damijan

Ljubljana

Kontaktirajte nas
  • Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *