• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Grant Thronton International Business Report 2023

Miselnost srednje velikih podjetij: Podjetniški duh ohranja optimizem - podjetja gledajo mimo upočasnitve in načrtujejo rast

Nejc Jarm

Podjetja načrtujejo rast

Vodje podjetij po vsem svetu so letošnje leto začeli previdno. Po podatkih Mednarodnega poslovnega poročila (IBR), globalne raziskave družbe Grant Thornton med podjetji srednjega trga, je optimizem med vodilnimi v podjetjih upadel na 59 %, kar je manj kot nedavno, ko je konec leta 2021 znašal 70 %. Kljub temu padcu je bil optimizem še vedno nad zgodovinskim povprečjem, kar kaže na to, da so srednje velika podjetja prepričana, da se bodo razmere izboljšale, čeprav se soočajo z nekaterimi pomembnimi izzivi. Ker se nedavni strahovi pred bližajočo se upočasnitvijo na številnih trgih zmanjšujejo, lahko vodje podjetij načrtujejo prihodnost z večjim zagotovilom, da se bodo razmere izboljšale.

Čeprav obstajajo znaki izboljšanja svetovnih gospodarskih obetov, si srednje velika podjetja ne delajo iluzij glede težav, ki so pred njimi. Gospodarska negotovost in stroški energije ostajajo glavni svetovni problemi, saj jih 60 % srednje velikih podjetij navaja kot oviro za rast svojega poslovanja. Temu tesno sledita razpoložljivost kvalificiranih delavcev (57 %) in stroški dela (55 %). Podjetja morajo razmisliti, kako se lahko odzovejo na to poslovno okolje in nenehno negotovost.

David Munton, globalni vodja - Mednarodne zmogljivosti in podpora, Grant Thornton International

"Srednje velika podjetja imajo pravico do optimizma. Seveda je bil njihov optimizem na preizkušnji, vendar so v zadnjih nekaj letih ta podjetja pokazala pravo odpornost. Ne glede na izzive, ki s katerimi se soočajo srednje vlelika podjetja, se zdi, da se s temi težavami zelo dobro soočajo. So agilna in prilagodljiva, vendar se z izzivi spopadajo tudi razumno, tako, da so na koncu močnejša.

"Srednja podjetja torej upravičeno računajo na nadaljnjo mednarodno rast, da bodo še naprej povečevala svojo bazo strank, razvijala svoje talente ter diverzificirala in zaščitila svojo dobavno verigo.

“Podjtniški duh je v ospredju osrčju vsakega srednje velikega podjetja. In ta podjetniški duh resnično spodbuja ambicioznost, samozavest in odpornost teh srednje velikih podjetij in ne kaže nobenih znakov, da bo ugasnil."

Najnovejša raziskava podjetja Grant Thornton kaže, kako se podjetja na srednjem trgu prilagajajo na nekatere ključne načine, ko se pripravljajo na pričakovano izboljšanje širših gospodarskih razmer.

  1. Številna podjetja si vzamejo čas, da ponovno ocenijo svoje dobavne verige. Ena od naših ključnih ugotovitev iz najnovejših podatkov je, da se številni vodje podjetij osredotočajo na ugotavljanje, ali lahko s spremembo svojih trgovskih poti zagotovijo večjo vrednost ali pa obstajajo trgi, na katerih lahko rastejo. Narava segmenta srednje velikih podjetij je, da so podjetja bolj verjetno prilagodljiva ter sposobna hitro in odločno sprejemati odločitve.
  2. Drugo področje ključnih spoznanj opredeljuje, kako ta prilagodljivost omogoča vodjem, da nenehno iščejo priložnosti, čeprav se soočajo z nekaterimi zelo realnimi grožnjami. Raziskava je pokazala, da so med glavnimi vprašanji, ki jih imajo v mislih, gospodarska negotovost, inflacija in tveganje kibernetskega napada, vendar se še predobro zavedajo, da lahko trenutni gospodarski pretresi povzročijo druge grožnje.
  3. Da bi se podjetja učinkovito odzvala na te grožnje, bodo potrebovala prave ekipe, vendar, kot kaže naše tretje ključno spoznanje, je zaposlovanje in ohranjanje pravih talentov še vedno izziv zaradi splošnega pomanjkanja usposobljenih delavcev in inflacije, ki povečuje stroške dela v podjetjih.
  4. Četrti ključni vpogled v podatke pa se nanaša na to, kako si vodje podjetij prizadevajo za povečanje produktivnosti. Ugotavljajo, katera področja naložb bodo najbolj učinkovita za doseganje rasti in jim bodo omogočila, da ostanejo korak pred konkurenti.

Peter Bodin, izvršni direktor, Grant Thornton International

"Vodje srednjih podjetij so se naučili, da se morajo osredotočiti na odpornost, če želijo preživeti geopolitično in gospodarsko negotovost današnjih svetovnih trgov. Kljub temu mnogi še vedno pričakujejo, da bodo prodajali v več držav ter povečali svoj izvoz in mednarodne prihodke. Izziv za vodje je, da se strateško odzovejo na te nestanovitne trge, ne da bi se pretirano odzvali. Vodje podjetij srednje velikih podjetij, ki bodo to ravnovesje vzpostavili pravilno, bodo močnejši in bodo lahko bolje izkoristili priložnosti, ko se bodo trgi ponovno okrepili."