• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Korporacijsko pravo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah deloma spreminja in dopolnjuje določbe Zakona gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v slovenski pravni red prenaša direktivo (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (UL L št. 132 z dne 20. 5. 2017, str. 1). 

Ključne novosti, ki jih prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1K in ki pokriva štiri sklope vprašanj glede pravic delničarjev in spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev:

1. Identifikacija delničarjev, posredovanje informacij in olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev

Delniške družbe morajo imeti pravico identificirati svoje delničarje (načelo »know your shareholder«). Delniška družba lahko zahteva informacijo o tem, kdo so njeni delničarji ne glede na vrsto delnic, ki jih je izdala. S predlogom zakona se zagotavlja možnost, da bodo lahko vse delniške družbe identificirale svoje delničarje, slednjim pa se daje pravica, da sami (in torej brez posrednikov) glasujejo na skupščini in uveljavljajo svoja upravičenja ali pa za to pooblastijo posrednike. 

2. Politika prejemkov direktorjev – pravice delničarjev in informacije 

Bistvena novost je uvedba dveh aktov, in sicer politike prejemkov direktorjev (in pravice do glasovanja delničarjev o politiki prejemkov) ter poročila o prejemkih (in informacije, ki jih je treba predložiti, ter pravica do glasovanja delničarjev v tej zvezi). 

3. Preglednost in odobritev poslov družbe s povezanimi strankam 

Vpeljana je dopolnitev zaradi uzakonitve obveznega soglasja nadzornega sveta ali upravnega odbora k bistvenim poslom s povezanimi strankami, in pa zaradi dolžnosti javne objave. S tem se bo še dodatno povečala transparentnost, čeprav že zdaj velja, da morajo družbe, ki so v razmerju navadne odvisnosti, sestaviti posebno poročilo o odvisnosti. 

4. Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje

V nacionalni zakonodaji Republike Slovenije ti instituti do zdaj niso bili urejeni, zato so pomembna novost v ZGD-1. 

Kljub temu, da je bila novela objavljena 27. januarja 2021 in začela pa je veljati v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, se nekatere določbe začnejo uporabljati po treh, šestih ali dvanajstih mesecih, nekatere pa celo do 3 let od uveljavitve novele. 

Za več informacij prosim kontaktirajte naše svetovalce, ki vam z veseljem pomagajo.

Vir: Uradni List