• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Ohranjanje in privabljanje nadarjenih talentov v spreminjajočem se svetu

Več kot le plača

Nejc Jarm

V zadnjih nekaj letih tržnih pretresov in geopolitičnih napetosti so se srednje velika podjetja navadila pripravljati na nepričakovane dogodke - in jih načrtovati. Kljub nenehni gospodarski negotovosti podatki iz najnovejšega mednarodnega poslovnega poročila (IBR) podjetja Grant Thornton kažejo, da optimizem med vodilnimi podjetji ostaja razmeroma močan. Ob vstopu v leto 2023 je bilo 59 % srednje velikih podjetij optimističnih glede prihodnjega leta, kar je le 6 % manj kot pred šestimi meseci.

Vodje podjetij se trenutno soočajo z edinstvenimi izzivi. Na številnih trgih so inflacija in obrestne mere visoke in čeprav je gospodarska rast počasna, ostajajo visoke tudi stopnje zaposlenosti, kar pomeni, da kvalificiranih delavcev še vedno primanjkuje. Podjetja bodo morala vlagati v svoje kadrovske strategije, če želijo v teh izzivih privabiti in zadržati nadarjene ljudi ter zagotavljati rezultate za svoje stranke. Dobri vodje vedo, da za to potrebujejo prave ekipe, in način, kako bodo v tem obdobju razvijali in vlagali v svoje ljudi, bo ključen za splošni poslovni uspeh.

Konkurenčni trg za talente

Konkurenca za talente je velika, razpoložljivost kvalificiranih delavcev pa ostaja ključna omejitev na večini lokacij. Tudi stroški dela ostajajo zaskrbljujoči, saj jih več kot polovica (55 %) vodij srednje velikih podjetij opredeljuje kot oviro za poslovno rast. Čeprav se je zaskrbljenost zaradi stroškov dela v primerjavi z najvišjo vrednostjo 59 % leta 2022 zmanjšala za nekaj odstotnih točk, še vedno presega raven pred pandemijo, ki je leta 2019 v povprečju znašala 45 %. Vendar za podjetja, ki želijo prihraniti stroške, zmanjšanje števila zaposlenih morda ni najbolj privlačna možnost. Rekordno število podjetij navaja razpoložljivost kvalificiranih delavcev kot ključno oviro za rast svojega podjetja (57 %). Vodje bodo morali na reševanje teh izzivov gledati dolgoročno, da se jim ne bo zgodilo, da bodo ob umiritvi gospodarske negotovosti in povečanju povpraševanja imeli premalo zaposlenih.

Stroški dela in razpoložljivost znanj in spretnosti v ključnih sektorjih/panogah​

"Podjetja morajo oceniti, kakšno strokovno znanje potrebujejo. Ljudi moramo obdržati na delovnih mestih in jih izbrati glede na znanja in spretnosti, ki bi nam lahko koristila. Ko bo prišlo do rasti, bodo ti ljudje nepogrešljivi. Podjetja morajo postati privlačnejša za talente, tako da delajo na usposabljanju in razvoju ter novih izdelkih in strokovnih storitvah. Pri tem morajo slediti trendom."​ - Lydia Lejay, Partner, GT Francija

Po pandemiji je delo zapustilo rekordno število ljudi, in čeprav se je večina delavcev preselila v iskanju višjih plač, podatki Svetovnega gospodarskega foruma kažejo, da jih več kot dve tretjini trdi, da na delovnem mestu iščejo večjo izpolnitev. Če je prava znanja in spretnosti težko dobiti od zunaj, bodo morala podjetja sprejeti dolgoročni pristop, da bi zagotovila potrebna znanja in spretnosti ter ustvarila ustrezno okolje za potrebe današnjih talentov. Prizadevanje za privlačnost delodajalca, ohranjanje pravih talentov in razvijanje sposobnosti obstoječih ekip za izpolnjevanje prihodnjih potreb podjetja po znanju in spretnostih bo ključnega pomena za vodilne, ki želijo biti sposobni izkoristiti prednosti, ko se bo gospodarska negotovost zmanjšala. 

"Pred nekaj leti so nekatere naše stranke preučevale, kako bi zaradi visokih stroškov za plače lahko ustrezno povečale delovno silo. Na splošno so se odločali za več pogodbenega dela, najemanje določenih znanj in spretnosti po potrebi, vendar so zmanjševali število zaposlenih za nedoločen čas. Sedaj smo priča nekakšnemu preobratu v tej smeri. Deloma zato, ker so ta podjetja ugotovila, da niso vedno dosegla dolgoročnih prihrankov pri stroških, na katere so upala, in so se pogosto znašla v težavah pri razvoju potrebnih znanj in spretnosti."​ Wesley Beene, Partner, Grant Thornton Zambija

 

Boj med plačami in inflacijo

Ključna težava pri zaposlovanju in ohranjanju najboljših talentov je plača. Plače rastejo, vendar pri večini ne sledijo naraščajoči inflaciji. V Združenem kraljestvu se je na primer inflacija aprila nekoliko znižala na 8,7 %, saj so se cene energentov umirile, vendar cene še vedno rastejo hitreje kot plače. Zadnji podatki o rasti plač kažejo, da so se povprečne plače v zasebnem sektorju povečale za 7 %, v javnem sektorju pa za 5,6 %, kar je najvišja stopnja rasti v zadnjih 20 letih, vendar še vedno precej zaostaja za inflacijo.

Na svetovni ravni nameravajo štiri od petih srednje velikih podjetij (82 %) letos povišati plače. Kljub temu je zaradi vztrajno visoke inflacije in dodatnih stroškov omejitev, kaj si podjetja lahko privoščijo z zvišanjem plač, saj je le 24 % podjetij navedlo, da nameravajo v naslednjih 12 mesecih ponuditi "realna povišanja". Zato bo pomemben dejavnik pri ohranjanju nadarjenih kadrov pogled onkraj plačnega lista. Ker podjetja težko konkurirajo s plačami, številna iščejo druge načine, da bi izstopala kot privlačen delodajalec.

Globalni nameni podjetij glede povišanja plač ali povišanja plač nad inflacijo

 

"Konkurenca za najbolj nadarjene je še vedno huda, nenehno naraščanje stroškov dela pa samo še povečuje izziv za srednje velika podjetja. Po Covidu so se cilji premaknili in ni nujno, da je plača vedno na prvem mestu na seznamu zaposlenih, ko razmišljajo o zaposlitvi. Zdaj je v ospredju izkušnja zaposlenih, kar je priložnost za organizacije, da okrepijo svojo kulturo, ponudbo vrednosti za zaposlene in splošno strategijo vključevanja zaposlenih.

"Plače so nedvomno še vedno pomembne, vendar zaposlene vse bolj privlačijo tudi podjetja, ki jim lahko ponudijo druge ugodnosti, kot so prilagodljivost glede kraja in časa dela, programi dobrega počutja, ki vključujejo fizično, duševno, čustveno in finančno stanje, ter možnosti za razvoj kariere."  - Angela Nalwa, direktorica, People and Organisation Practice Leader, Grant Thornton ZDA

Raznolikost talentov: pogon podjetja v prihodnost

Zaradi pomanjkanja znanja in spretnosti si številna podjetja prizadevajo biti bolj ustvarjalna in vključujoča pri iskanju talentov, ki jih potrebujejo, da bi kar najbolje izkoristila vsa razpoložljiva znanja in spretnosti. Organizacije, ki dejavno iščejo kandidate iz različnih okolij, lahko odprejo nove, prej neizkoriščene bazene talentov. Prav tako so raznolika podjetja zaradi širšega spektra pogledov in izkušenj bolj ustvarjalna in inovativna, kar jim pomaga pri iskanju novih načinov odzivanja na izzive, s katerimi se soočajo.

Sinead Donovan, predsednica podjetja Grant Thornton Ireland, je v najnovejšem poročilu podjetja Grant Thornton o ženskah v podjetništvu The push for parity poudarila prednosti prožnega in hibridnega dela pri povečevanju raznolikosti:

“Pandemija nam je dala večji nabor talentov, zato je naša delovna sila postala veliko bolj raznolika. Podjetja lahko zaposlujejo ljudi iz različnih držav, če ponujajo delo na daljavo. To prinaša resnične koristi pri sprejemanju odločitev in navsezadnje tudi pri uspešnosti poslovanja.” 

Kaj delajo podjetja, da bi pritegnila in zadržala prihodnje vodje?

Vzpostavitev kulture, ki vključuje, krepi in povečuje raznolikost, je ključni element za vsako organizacijo, ki želi delovati danes. Omogoča bolj čezmejno razmišljanje, odpravlja silose in je lahko katalizator novih inovativnih idej. Pravi talenti se ne bodo zadovoljili z ničemer manj.

Matthew Cooleen, vodja globalnega bančnega sektorja pri podjetju Grant Thornton ZDA, komentira:

“Spodbujanje raznolike delovne sile je izjemno pomembno. Visoko zmogljivo okolje, ki temelji na DE&I, deluje le, če je podprto s premišljeno eko strukturo od spodaj navzgor in kulturnim miselnim procesom od zgoraj navzdol.”

Sprejemanje tehnologije za ustvarjanje boljših delovnih mest

Tudi nastajajoča tehnologija predstavlja priložnost za preoblikovanje načina dela, vlog, ki jih opravlja delovna sila, in delovnih mest prihodnosti. Platforme umetne inteligence, kot sta Chat GPT in Googlov Bard, ki so zaradi razmeroma nizkih stroškov in intuitivnih vmesnikov dostopne večini podjetij, podjetjem potencialno ponujajo priložnosti za povečanje produktivnosti, hkrati pa tudi inovacije za ustvarjanje privlačnejših delovnih mest in poklicev.

“Danes ljudje, ki začenjajo svojo poklicno pot, ne želijo priti in opravljati vsakdanjih ponavljajočih se nalog. Preprosto ne bodo ostali. Zato morajo podjetja imeti pravo tehnologijo, da bo delo zanimivo in privlačno. Naložbe v tehnologijo in umetno inteligenco bodo prinesle možnost odstranitve nekaterih ponavljajočih se opravil z nizko vrednostjo in več časa za analitične dejavnosti višjega ranga. To pa bo pomagalo privabiti nove ljudi in jih obdržati med njihovim poklicnim razvojem.​” -Shona O’Hea, Partner, Grant Thornton Irska

Kljub zaskrbljenosti zaradi negotovih gospodarskih razmer, s katerimi se sooča poslovni svet, morda ni presenetljivo, da podjetja srednjega razreda ostajajo optimistična. Priložnosti za rast ter nastajajoči razvoj na področju delovne kulture in tehnologije zagotavljajo element dinamike v poslovnem svetu. Če imamo nadarjeno in odporno delovno silo, je to rešilna bilka v obdobju gospodarske negotovosti, ki lahko služi kot odskočna deska za izkoriščanje rasti, ko se ta pojavi. S pravimi ljudmi in dobrimi rezultati na področju ESG ter DE&I bodo podjetja kljub gospodarski negotovosti in dodatnim izzivom, ki jih prinašajo naraščajoče obrestne mere in težave pri dostopu do naložb, v dobrem položaju za ohranjanje rasti.