• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Grant ThorntonGrant Thorton

Preberete si novosti, ki so stopile v veljavo s 1.1.2023 na področju davčne obravnave povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

 

TERENSKI DODATEK

  • Od 01.01.2023 dalje 5,84 EUR na dan (prej 4,49 eur)

NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE

  • Od 01.01.2023 dalje 434 EUR na mesec (prej 334 EUR)

 

DNEVNICE – SLUŽBENA POT V DOMOVINI

Službeno potovanje

nad 12 do 24 ur

nad 8 do 12 ur

nad 6 do 8 ur

v Sloveniji

27,81 eur, za obdobja od 1.1.2023 (prej 21,39 eur)

13,88 eur, za obdobja od 1.1.2023 (prej 10,68 eur)

9,69 eur, za obdobja od 1.1.2023 (prej 7,45 eur)

V Sloveniji – zajtrk plačan

zmanjšanje 10 %

zmanjšanje 15 %

/

V Sloveniji – zajtrk plačan

25,03 za obdobja od 1.1.2023 (prej 19,25 eur)

11,80 eur za obdobja od 1.1.2023 (prej 9,08 eur)

9,69 eur za obdobja od 1.1.2023 (prej 7,45 eur)

 

JUBILEJNA NAGRADA

 

za izplačila po 31.12.2022

za izplačila do 31.12.2022

za 10 let delovne dobe

30% PP v RS

590,88 eur*

460 eur

za 20 let delovne dobe

45% PP v RS

886,32 eur*

689 eur

za 30 let delovne dobe

60% PP v RS

1.181,75 eur*

919 eur

za 40 let delovne dobe

75% PP v RS

1.477,19 eur*

919 eur

 

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI

za izplačila po 31. 12. 2022 znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 5.908,77 eur, (za izplačila do 31. 12. 2022 velja znesek  4.063 eur).

Odpravnina ob dokončni upokojitvi delavca, ki ima pravico do delne invalidske pokojnine, pa se davčno obravnava kot odpravnina ob upokojitvi (za izplačila po 31. 12. 2022 neobdavčeno do višine 300 % zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec, kar znaša 5.908,77 eur; za izplačila do 31. 12. 2022  4.063 eur).

 

SOLIDARNOSTNA POMOČ

Solidarnostna pomoč se v skladu z 11. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – ne všteva v davčno osnovo:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 5.000 eur (velja za izplačila po 31.12.2022, prej 3.443 eur),
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 2.000 eur (velja za izplačila po 31.12.2022, prej 1.252 eur).

 

PLAČILA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobja od 1. 1. 2023 ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 295,44 eur za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (za obdobja pred navedenim datumom se ne všteva v davčno osnovo v fiksnem znesku 172 eur).

 

NADOMESTILO ZA DELO OD DOMA

Z novelo ZDoh-2AA (Ur. list, št. 158/22) se s 1. 1. 2023 spreminja določba 10. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, po kateri se nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ne všteva v davčno osnovo  dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu, kar ob upoštevanju zadnje znane povprečne plače, ki jo Statistični urad RS objavil za leto 2021 (1.969,59 eur), znaša 3,94 eur na dan.

 

Za več informacij, kontaktirajte naše strokovnjake Grant Thornton.