Obračun plač 2020

Uredba - Nova višina dnevnic pri službenem potovanju v tujino

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Vlada RS z dnem 12.12.2019, izdala novo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katerim ureja višine dnevnic, v veljavo je stopila s 1.1.2020.

Uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.

Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:

  1. dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
  2. povračilo stroškov za prenočišče,
  3. povračilo stroškov prevoza,
  4. povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto,
  5. povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Pri tem se mora upoštevati tudi trajanje;

  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica.
  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75 % dnevnice.
  • Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 % dnevnice.

 

Ne glede na Prilogo te uredbe se do 31. decembra 2020 za službena potovanja v tujino za posamezne države oziroma mesta uporabljajo naslednji zneski dnevnic:

DRŽAVA/MESTO

ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($)
ali eurih (€)

DRŽAVA/MESTO

ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($)
ali eurih (€)

DRŽAVA/MESTO

ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($)
ali eurih (€)

Albanija

36 €

Islandija

49 €

Rusija 

36 €

Andora

36 €

Italija

49 €

San Marino

36 €

Armenija

36 €

Japonska

88 $

Severna Makedonija

36 €

Avstralija

53 $

Kanada

53 $

Slovaška

36 €

Avstrija

49 €

Kitajska

40 $

Srbija

36 €

Azerbajdžan

36 €

Kosovo

36 €

Španija

49 €

Belgija

63 €

Latvija 

36 €

Švedska

49 €

Belorusija

36 €

Lihtenštajn

49 €

Švica

49 €

Bolgarija

36 €

Litva

36 €

Turčija

36 €

Bosna in Hercegovina

36 €

Luksemburg

49 €

Ukrajina 

36 €

Ciper

36 €

Madžarska 

36 €

Vatikan 

49 €

Češka

36 €

Malta

36 €

Združene države Amerike

53 $

Črna gora

36 €

Moldavija

36 €

Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske

49 €

Danska

49 €

Monako

49 €

Estonija

36 €

Nemčija

49 €

Hongkong

62 $

Finska 

49 €

Nizozemska

49 €

Moskva

71 €

Francija

49 €

Norveška

49 €

Peking 

81 $

Grčija

36 €

Nova Zelandija

53 $

Sankt Petersburg

71 €

Gruzija

36 €

Poljska 

36 €

Šanghaj

81 $

Hrvaška

36 €

Portugalska

49 €

 

Irska

49 €

Romunija 

36 €

 

Povzeto po : https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino