Obračun plač 2020

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI je objavilo dokument, ki vsebuje pojasnila, ki se nanašajo na:

  • najpogostejša vprašanja in odgovore (poglavje 2),
  • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela (poglavja 3 do 6),
  • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin (poglavje 7),
  • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta (poglavje 8),
  • čakanje na delo doma (poglavje 9),
  • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol (poglavje 10)
  • neplačano odsotnost z dela (poglavje 11) ter
  • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela (poglavje 12).

Preberite več v dokumentu.


 

Vir: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI