• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *

Podjetja v pripravah na okrevanje gospodarstva spreminjajo trgovske poti

Tamara Turk

 

 

Srednje velika podjetja, ki uporabljajo mednarodne dobavne verige, so se zaradi vojne v Ukrajini, dolgotrajnih motenj, ki jih je povzročil COVID in širših geopolitičnih napetosti soočila s precejšnjimi težavami in negativnimi vplivi. Vendar pa kljub nenehni gospodarski negotovosti, številni vodilni v mednarodnih podjetjih še naprej menijo, da je mednarodna trgovina, zlasti izvoz, ključno gonilo rasti. Po podatkih IBR, globalne raziskave družbe Grant Thornton med srednje velikimi podjetji, kar 45 % srednje velikih podjetij pričakuje, da bodo do leta 2023 povečala obseg izvoza. To pomeni rahlo povečanje v primerjavi s prvo polovico leta 2022 (+1 %) in nadaljevanja trenda, da so se pričakovanja močno dvignila v primerjavi z najnižjimi vrednostmi v času pandemije.

Graf 1: Odstotek pričakovanj glede povečanja obsega svetovnega izvoza

 

Grafični prikaz globalnih pričakovanj glede povečanja obsega izvoza v zadnjih petih letih

Najnovejša raziskava družbe Grant Thornton kaže, kako se številna podjetja s preoblikovanjem svojih mednarodnih dobavnih verig poslužujejo inovacij in prilagajanja, saj želijo zmanjšati tveganje, izkoristiti priložnosti in zagotoviti dodano vrednost. Podjetja so sprejela različne ukrepe za povečanje odpornosti, od ustvarjanja zalog, diverzifikacije dobaviteljev do vzpostavitve lokalnih proizvodnih centrov in "friend-shoringa" - sklepanja poslov v prijaznih državah, ki so politično sprejemljivejši za delničarje in stranke.

Podjetja, ki dobro razumejo svoje okolje tveganja in načrtujejo vnaprej, bodo v svojih dobavnih verigah ustvarila trajnostno vrednost in bodo v dobrem položaju za rast, ko se bodo gospodarske razmere izboljšale in se bo trgovina okrepila glede na sedanje ravni.

 

Elaine Daly, partnerica, vodja poslovnega svetovanja, Grant Thornton Ireland:

"Številna podjetja si prizadevajo povečati svojo odpornost z izvajanjem več rešitev za preoblikovanje dobavne verige. Te vključujejo diverzifikacijo dobavne baze in raziskovanje možnosti lokalizacije dejavnosti, na primer z bližnjimi ali ponovnimi storitvami.

Na splošno bo učinek teh pristopov odvisen od različnih dejavnikov, vključno s sektorjem, viri in regulativnim okoljem. Vendar pa lahko podjetja z vlaganjem v prave strategije in ocenjevanjem svojih možnosti povečajo odpornost svoje dobavne verige, hkrati pa ohranijo osredotočenost na stroške."

 

 

Srednje velika podjetja lahko spremenijo ovire v priložnosti s preusmeritvijo dobavnih verig za povečanje dodane vrednosti in odpornosti.

Vodje podjetij so morali sprejeti nekaj težkih odločitev v zvezi z dobavnimi verigami, saj se spopadajo z globalnimi težavami, na katere nimajo vpliva. Stroški izdelkov so bili vedno ključni dejavnik, vendar morajo podjetja upoštevati tudi nihajoče stroške prevoza, trgovinske omejitve ter zanesljivost in varnost trgovinskih poti. Zato je mednarodna trgovina postala strateško bolj zapletena in vse bolj zahteva večstranske rešitve.

 

Alexander Griesmeier, partner, Grant Thornton Nemčija

"V preteklosti so bili en glavnih dejavnikov za selitev proizvodnje v Indijo ali na Kitajsko nizki stroški delovne sile. Toda sčasoma so se cene dela v teh državah zvišale, z dodatnimi stroški prevoza pa se je enačba za poslovne voditelje spremenila.

Že pred pandemijo ali vojno v Ukrajini so številne stranke ponovno razmišljale o tem, kako optimizirati vrednost svojih dobavnih verig. Zaradi teh dogodkov so podjetja ocenila tveganje in bolj nujno preučila možnost diverzifikacije ali selitve proizvodnje."

 

Mednarodno trgovino je leta 2022 nepričakovano pretresla vojna v Ukrajini, ki je povzročila skok cen energije in nekaterih živil ter višje stroške prevoza. Vendar so ti začetni pretresi popustili in podjetja zdaj pričakujejo, da se bodo vrnila na enakomerno raven, pri čemer se bodo svetovni prevozni stroški vrnili na raven pred pandemijo.

 

Oliver Bridge, partner za operativno svetovanje v oddelku poslovnega svetovanja družbe Grant Thornton UK

"Trgovinske priložnosti morda niso takoj očitne. Če na primer vodite podjetje v Združenem kraljestvu, glede na gospodarske razmere ne bi nujno pričakovali povečanja izvoza. Vendar pa je za podjetja, ki poslujejo v Združenih državah Amerike, ob trenutnem menjalnem tečaju Združeno kraljestvo videti kot veliko bolj privlačna možnost. Zdaj lahko ameriško podjetje kupuje v Združenem kraljestvu veliko ceneje, kot je bilo to mogoče kadar koli prej. Okoliščine so morda ugodnejše, kot ste sprva mislili."

Trgovina je pot do rasti

Učinkovite dobavne verige podjetjem omogočajo zagotavljanje vrednosti in spodbujanje rasti. Zato vodilni na srednjem trgu prilagajajo svoje načrtovanje izvoza, da bi se odzvali na priložnosti za optimizacijo v mednarodni trgovini.

Po mnenju Jonathana Eatona, direktorja podjetja Grant Thornton US, bi moral vsak vodja podjetja pri optimizaciji svoje dobavne verige upoštevati tri glavne vidike:

  • Prvič, kaj je strateško najbolj smiselno? Kje so trgi, kanali in segmenti kupcev, ki zagotavljajo trajnostno rast in podpirajo splošne cilje rasti podjetja? 
  • Drugič, kaj bo najučinkovitejše z operativnega in finančnega vidika? Kako lahko čim bolj zmanjšamo stroške v dobavni verigi ter hkrati povečamo dobiček in zmanjšamo tveganje? 
  • In tretjič, katera je davčno najučinkovitejša rešitev? Ali obstajajo davčne ugodnosti zaradi načina, kako strukturiramo dobavno verigo, trgovinskih partnerjev, ki jih uporabljamo, in podpornih tokovnih poti za prenos izdelkov na trg?

Jonathan dodaja:

"Podjetja, ki lahko uspešno uravnavajo te tri točke in hitro prilagodijo delovanje svoje dobavne verige, bodo uspešna in bodo prevzela tržni delež. Če lahko spremenite način razmišljanja in razmišljate bolj dolgoročno, boste še naprej povečevali obseg trgovine in to z dobičkom."

 

Graf 2: Regionalna razčlenitev: Pričakovanja glede povečanja prihodkov z nedomačih trgov; povečanje števila držav, v katere prodajajo

 

 

Grafični prikaz regionalne razčlenitve pričakovanj glede povečanja prihodkov z nedomačih trgov skupaj s povečanjem števila držav, v katere prodajajo

Pričakovanja glede izvoza ostajajo močna med srednjimi podjetji, čeprav so širši gospodarski kazalniki bolj umirjeni. Dve od petih podjetij (40 %) pričakujeta povečanje prihodkov z nedomačih trgov leta 2023. Podoben delež podjetij (41 %) namerava letos povečati število držav, v katere prodajajo.

 

Jamie Downs, partner, Grant Thornton Avstralija

"Novi trgi so lahko za mnoge privlačna možnost, ne glede na razmere na trgu. Izvoz je še posebej privlačen za podjetja, katerih domači trgi so zreli, vendar morajo biti ekipe dobro raziskane, da to izkoristijo.

Dobra novica je ta, da imajo kakovostni izvozniki, zlasti na področju prehrane in farmacije, še vedno veliko povpraševanje na rastočih trgih srednjega razreda, na primer v Indiji in na Kitajskem. Dobro znane blagovne znamke, pa naj gre za končne izdelke ali vložke v proizvodnjo, kupcem prinašajo zaupanje. Morda smo v negotovih časih priča begu h kakovosti in zanesljivosti, ki ga spodbujajo bolj zahtevne nakupne odločitve."

Graf 3: Razlike v pričakovanjih glede rasti izvoza po glavnih regijah

 

Razlike v pričakovanjih glede rasti izvoza po glavnih regijah - grafična predstavitev regionalne razčlenitve podatkov o odstotku podjetij, ki pričakujejo povečanje izvoza

Načrtovanje scenarijev za uspeh 

V drugi polovici leta 2022 se je v srednjih podjetjih nekoliko zmanjšalo razmerje zaposlenih, ki so bili osredotočeni na nedomače trge. Te podatke je izkrivil velik upad v naftni in plinski industriji, vendar se niso odražali v vseh sektorjih in regijah. V Latinski Ameriki in Afriki se je razmerje zaposlenih v srednjih podjetjih, ki so usmerjeni na nedomače trge, povečalo. Trije največji trgi, ki bodo imeli koristi od tega, so Kitajska, Nemčija in ZDA, ki so pripravljene povečati ponudbo z zunanjih trgov. Na Kitajskem 26 % podjetij poroča o povečanju te dejavnosti v obdobju do leta 2023. Medtem najnovejši podatki o kitajskem izvozu kažejo skoraj 15-odstotni skok te dejavnosti, kar je v nasprotju s pričakovanji, saj so nekateri analitiki napovedovali 7-odstotno zmanjšanje.

Graf 4: Najpomembnejše destinacije za svetovno trgovino

 

Grafični prikaz glavnih trgovinskih destinacij

Jonathan Eaton, direktor, Grant Thornton US

"Poslovni voditelji morajo načrtovati dolgoročno. Razmisliti morajo o tem, kam izvažajo, kam uvažajo, ali naj se preselijo ali ne, ter kako lahko ustvarijo konkurenčno prednost in se razlikujejo na trgu tako, da bodo to počeli z dobičkom."

Sklep

Zaradi globalnih dogodkov je čas za trgovino težak. Napovedi STO in drugih so bile, da se bo trgovina leta 2023 upočasnila, saj so se geopolitičnim napetostim pridružile še rastoče obrestne mere in finančna nestabilnost. Aprila je STO pričakovala, da se bo obseg izvoza letos povečal le za 1,7 %, kar je precej pod povprečno ravnjo v zadnjem desetletju, ki je znašala 2,6 %. Podjetja, ki načrtujejo vnaprej in so pripravljena na inovacije, bodo lahko kar najbolje izkoristila svoj izvoz, kar jim bo pomagalo ostati korak pred konkurenco kljub trenutnim gospodarskim pretresom in številnim grožnjam na obzorju.