Opredelitev prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Danijela Dumendžić Danijela DumendžićDanijela Dumendžić

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID‐19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Prihodki, ki jih upravičenec pridobi glede na 22.člen in 35. člen ZIUZEOP, se po strokovni razlagi, pripoznata med čiste prihodke od prodaje, ki jih organizacije izkazujejo, v obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida (AJPES), v postavki AOP 110 – A. ČISTI PROHODKI OD PRODAJE.

Tako se po 35.členu izplačilo mesečnega temeljnega dohoda knjiži med prihodke, ravno tako tudi izplačilo povračila izplačanih nadomestil za delavce na začasnem čakanju. Pogoji obeh izplačil se nanašajo na dosežene prihodke.

 

Celotno mnenje si lahko preberete na: https://si-revizija.si/datoteke/aktualno/2311/ZIUZEOP.pdf