Davčne novice 2020

Obvestilo glede odloga plačila davčnih obveznosti na obroke zaradi epidemije virusa COVID-19

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

FURS je izdal obvestilo glede odloga plačila ali plačila davčnih obveznosti na obroke zaradi epidemije virusa covid-19

Za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju v primeru odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo. FURS je tudi posodobil obrazec za odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.

Po veljavni ureditvi Zakona o davčnem postopku se davčnemu zavezancu za čas odloga oziroma obročnega plačila davka zaračunajo obresti in sicer v višini 2 % letno. V obdobju veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju pa se davčnemu zavezancu, ki mu je davčni organ odložil plačilo davka oziroma dovolil obročno plačilo davka zaradi hujše gospodarske škode ali v primeru posebnih odlogov, za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo obresti. Tudi v primerih, ko bo v času veljavnosti omenjenega interventnega zakona oziroma izrednih razmer zaradi epidemije virusa davčni organ izdal odločbo ali če bo zavezanec za davek vložil vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka, zamudne obresti ne bodo obračunane.