Obračun plač 2020

Obveščanje o nezmožnosti zagotavljanja dela delavcem

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Na podlagi številnih vprašanj, naslovljenih na inšpektorat, delodajalce obveščamo, da začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, kot jo določa 138. člen ZDR-1, ni treba prijaviti Inšpektoratu za delo. (Vir:GOV.SI)