Obračun plač 2020

Objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Na Internetnih straneh Zavoda za zaposlovanje je možna oddaja elektronske vloge na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020), ki je začel veljati 29.3.2020.

V pripravi je sicer še en podoben zakon, ki dopolnjuje sedanjega in ga bo Državni zbor sprejel predvidoma prihodnji teden. 

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov zagotavlja možnosti:

  1. delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujete v zakonu navedene pogoje,
  2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni),

Obe povračili lahko uveljavljate z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Oddajo elektronske vloge za delno povračilo nadomestila plače in povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno so omogočene od srede, 1. 4. 2020.