• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Splošne smernice za pripravljavce računovodskih izkazov, ki podpirajo zavezanost visoki kakovosti,...

MSRP - Primer računovodskih izkazov 2023

Tomaž Mahnič

V mreži Grant Thornton International Ltd (GTIL) imamo obsežno strokovno znanje in izkušnje pri uporabi MSRP. Grant Thornton International prek svoje skupine za MSRP razvija splošne smernice, ki podpirajo zavezanost članic Grant Thornton k  visokokakovostni in dosledni uporabi MSRP, zato z veseljem delimo svoja spoznanja z objavo 'Primeri konsolidiranih računovodskih izkazov MSRP 2023'.

 

Primeri konsolidiranih računovodskih izkazov MSRP 2023Prenesite primere

 

Predstavljeni primeri računovodskih izkazov za leto 2023 temeljijo na dejavnostih in rezultatih družbe Illustrative Corporation in njenih hčerinskih družb (»skupina« ali »skupina Illustrative Corporation«) – izmišljenega svetovalnega, storitvenega in maloprodajnega podjetja, ki je pripravljalo večletne konsolidirane računovodske izkaze po MSRP. Oblika in vsebina računovodskih izkazov v skladu z MSRP bo vedno odvisna od dejavnosti in transakcij poročajočega subjekta.

Naš cilj pri pripravi teh primerov računovodskih izkazov je ponazoriti finančno poročanje subjekta, ki se ukvarja s transakcijami, ki so značilne za vrsto nespecializiranih sektorjev. Vendar kot pri vsaki tovrstni publikaciji, tudi ti primeri računovodskih izkazov ne morejo predvideti vseh možnih transakcij in jih zato ni mogoče šteti kot točen primer za vsako specifično situacijo. Poslovodstvo, kot ga opredeljuje IASB, je končno odgovorno za pošteno predstavitev računovodskih izkazov in zato lahko najde druge pristope, ki so primernejši za njegove posebne okoliščine.

Ti primeri računovodskih izkazov so bili posodobljeni, da odražajo spremembe v MSRP, ki veljajo za leto končano na dan  31. decembra 2023. Morebitne spremembe na področju MSRP  po 31. avgustu 2023 niso bile upoštevane.

 

VIR:  Grant Thornton International