• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Obračun plač 2020

Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Nejc Jarm

Državni zbor je danes, v petek, 20. marca, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zakon predvideva možnost:

  1. delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo,
  2. povračilo celotnega nadomestila plače za čas odrejene karantene in
  3. odlog plačila prispevkov za samozaposlene.

Za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje (1) in na povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno (2), smo pristojni pri zavodu za zaposlovanje.

Preberite več o zakonu.