• Vnesite svoje podatke
 • *
 • *
 • *

Dohodninska reforma 2022

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon je začel veljati z 22. 3. 2022 in se uporablja od vključno 1. januarja 2022.

Poglavitne spremembe

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela

 • Zvišanje splošne olajšave

V naslednjih petih letih se postopno zvišuje splošna olajšava za dodatnih 1.000 eur na leto. Tako bo v letu 2022 namesto sedanjih 3.500 eur znašala 4.500 eur ter vse do 7.500 eur v letu 2025.

 • Razbremenitev najbolje plačanih z znižanjem stopnje v zadnjem davčnem razredu s 50 % na 45 %

Posamezniki z letno davčno osnovo nad 6.000 eur mesečno oziroma nad 72.000 eur letno bodo od presežka obdavčeni 5% manj kot doslej.

 • Spodbujanje zaposlenih preko bolj ohlapnih določb pri izplačevanju plače iz naslova poslovne uspešnosti

Plačilo za poslovno uspešnost se bo lahko izplačalo v denarju ali v ugodnosti v naravi (npr. v obliki delnic). Večina pogojev za pridobitev te ugodnosti se črta. Med drugim se odpravlja pogoj enkratnega izplačila plačila za poslovno uspešnost v davčnem letu, medtem ko se ohranja pogoj, da je pravica do izplačila opredeljena v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca.

Dodaja se možnost višjega izplačila preko izbire bolj ustrezne višine neobdavčenega dela. In sicer se v splošnem višina neobdavčenega dela ohranja v višini 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, dodaja pa se možnost neobdavčenega dela za poslovno uspešnost do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

 • Znižanje bonitete za osebno električno vozilo za privatne namene na nič.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala

 • Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 27,5 % na 25 %.
 • Skrajšuje se obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva, namesto dosedanjih 20 let. Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala in po novem znaša:
  • do dopolnjenih  petih let imetništva: 25 %
  • po dopolnjenih petih letih imetništva: 20 %
  • po dopolnjenih desetih letih imetništva: 15 %
  • po dopolnjenih petnajstih letih imetništva: 0 %

Davčna razbremenitev dohodkov iz najema

 • Prav tako se znižuje stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 % na 15 % ter odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s 15 % na 10 %.