Davčne novice 2020

Direktiva DAC6

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

S 1. julijem 2020 se začne poročanje o čezmejnih aranžmajih, katere morajo poročati posredniki, tj. podjetja in posamezniki, ki ponujajo storitve svetovanja na področju davčnega načrtovanja. Čezmejni aranžmaji zajemajo kakršen koli dogovor, shemo, transakcijo ali shemo transakcij, ki se nanašajo zlasti na ustvarjanje, pripis, pridobitev ali prenos dohodka, premoženja ali pravice, ki izvirajo iz dohodka, zato je ključnega pomena, da posredniki tovrstne transakcije, pri katerih sodelujejo/svetujejo, prepoznajo in jih pravočasno poročajo. V primeru obstoja poslovne skrivnosti, se obveznost poročanja s posrednika prenese na samo podjetje.

Namen poročanja davčnemu organu je pridobitev informacij o potencialnih agresivnih davčnih strukturah, s katerimi bi davčni organ pridobil večjo davčno preglednost in zmanjšal prelivanje dobička v davčno ugodnejše jurisdikcije. S tem se preprečujejo agresivne davčne sheme in potencialna možnost davčnih utaj.

Glede na trenutno stanje, vezano na epidemijo COVID-19, je Evropska komisija predlagala odlog rokov za poročanje in izmenjavo informacij čezmejnih aranžmajev, in sicer:

  • čezmejni aranžmaji naj bi se namesto 1. julija 2020 začeli poročati s 1. oktobrom 2020,
  • dogovori, nastali med 25. junijem 2018 in 1. julijem 2020, naj bi se namesto do 31. avgusta poročali do 30. novembra 2020,
  • prve informacije med pristojnimi organi EU naj bi bile namesto 31. oktobra 2020 izmenjane 31. januarja 2021.

Prav tako Evropska komisija predlaga tudi možnost dodatnega trimesečnega podaljšanja obdobja za odlog vložitve in izmenjave informacij. Možnost dodatnega podaljšanja bi posredniki oziroma podjetja lahko izkoristili, če bi v državi članici prišlo do implementacije novih omejevalnih ukrepov oziroma nadaljevanja že obstoječih ukrepov.

V primeru neporočanja so predpisane sankcije za posrednike, določene v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), in sicer do 30.000 EUR za pravno osebo in do 4.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.

Več v Davčni novički.