Davčne novice 2019

Davčna razbremenitev regresa

Dean Košar Dean KošarDean Košar

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 21/2019, z dne 4. 4. 2019. Začne veljati z 19. 4. 2019 in se uporabi že za davčno leto 2019. Več o tem, kaj sprejeta novela prinaša preberite spodaj..

Državni zbor Republike Slovenije v nujnem postopku obravnava predlog novele Zakona o dohodnini, ki jo je Vlada Republike Slovenije potrdila 28. 3. 2019 in ki davčno razbremenjuje regres za letni dopust.

Napovedani ukrepi davčne reforme

Ministrstvo za finance je objavilo predvidene ukrepe triletne davčne reforme. Temeljni cilj je podpreti gospodarstvo z razbremenitvijo obdavčitve dela.

Ministrstvo najavlja naslednje ukrepe, katerih uveljavitev sicer še ni dorečena:

  • na področju dohodnine:

(1) sprememba dohodninskih razredov: najnižja progresivna stopnja (16%) ostaja, se pa zviša spodnja meja neto letne davčne osnove z 8.021 na 8.500 evrov. Stopnja 27 % se zniža na 26 %, osnova pa zviša z 20.400 na 25.000 evrov. Stopnja 34 % se zniža na 32 %, osnova pa zviša z 48.000 na 50.000 evrov. Stopnji 39 % in 50 % ostajata, osnova za prehod pa se zviša s 70.907 na 80.000 evrov.

(2) dohodninske olajšave: splošna olajšava se zviša s 3.303 na 3.500 evrov, dodatna splošna olajšava pa s 6.520 na 6.717 evrov.

(3) obdavčitev kapitalskih dobičkov: obdavčitev ostaja dokončna (cedularna), se pa bo zmanjševanje stopenj po letih imetništva kapitala spremenilo – podrobnosti še niso znane.

  • na področju obdavčitve pravnih oseb: minister za finance najavlja višjo obdavčitev pravnih oseb; ali se bo zvišala stopnja davka od dohodka pravnih oseb ali se bodo znižale davčne olajšave še ni znano.
  • na področju obdavčitve nepremičnin: zaradi neurejenih evidenc nepremičnin novega davka na nepremičnine ne bo še vsaj to in naslednje leto.

Predlagani ukrepi naj bi se uvedli postopoma v naslednjih dveh do treh letih.   

Razbremenitev regresa kot že potrjeni ukrep

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je večina zaposlenih v letu 2016 prejela regres za letni dopust do 70 % povprečne republiške plače. Do tega zneska je regres oproščen plačila prispevkov.

Zakon  o delovnih razmerjih predpisuje, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Slednja je v letu 2018 znašala 842,79 EUR bruto. Neto izplačilo regresa je bilo doslej odvisno od dohodninskega razreda delavca.

Obravnavana novela Zakona o dohodnini določa, da se v davčno osnovo ne všteva regres za letni dopust, in sicer do višine 100 % v času izplačila nazadnje objavljene povprečne republiške plače (v tem trenutku cca. 1.730 EUR bruto). Če delavec pri akontaciji dohodnine ne želi, da se mu upošteva navedeno izvzetje, mora to sporočiti delodajalcu. Če je regres izplačan v več delih, se ob naslednjem oz. zadnjem izplačilu izvrši eventualen poračun.

Davčna razbremenitev regresa naj bi se uporabljala že za regres, prejet od 1. 1. 2019. Če ste izplačali regres do uveljavitve obravnavane novele, bo davčni organ vrnil plačane akontacije dohodnine po uradni dolžnosti, in sicer z izdajo posebnih odločb najpozneje do 30. 6. 2019.