• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *

Aktualne spremembe MSRP 2023

Tomaž Mahnič

Grant Thornton International Ltd (GTIL) v nadaljevanju predstavlja aktualne spremembe MSRP, ki zagotavljajo najnovejše informacija za pripravljavce računovodskih izkazov po MSRP.

Preberite si sledečo publikacijo v angleškem jeziku “Navigating the changes to IFRS – 2023 Edition”, ki je zasnovana tako, da pripravljavcem in pregledovalcem računovodskih izkazov po MSRP zagotovi visoko stopnjo ozaveščenosti o nedavnih spremembah mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Zajema tako nove standarde in pojasnila, kot tudi spremembe obstoječih standardov in pojasnil.

Vsako letna izdaja publikacije je v letu 2023 posodobljena zaradi sprememb mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki so bile objavljene med 1. januarjem 2022 in 31. decembrom 2022. Letošnja publikacija tako zajema konec proračunskega leta; 31. marec 2022, 30. junij 2022, 30. september 2022, 31. december 2022 in 31. marec 2023.

Za več informacij, kontaktirajte naše strokovnjake Grant Thornton.