Pomen javnega sektorja v regiji Srednje in Vzhodne ter Jugovzhodne Evrope močno narašča.

Temu področju tako Evropska komisija kot mednarodne organizacije (EBRD, EIB, WB) in donatorji (USAID, OESC, UNDP) posvečajo veliko pozornost in namenjajo precejšnja sredstva, predvsem z namenom zagotavljanja kvalitetnih storitev vladnih ustanov tako domačim kot tujim subjektom.

Evropska komisija je leta 2017 za financiranje tehnične pomoči državam članicam za izvajanje strukturnih reform in izboljšanje delovanja vladnih politik in ustanov v okviru programa Structural Reform Support Service (SRSS) namenila 142.8 mio evrov za obdobje 2017-2020. Konec leta 2017 je ta sredstva še povečala na 222.8 mio evrov.

Svetovalci Grant Thornton imamo dolgoletne izkušnje in primerjalne prednosti na področju strukturnih reform, delovanja javnega sektorja in vladnih ekonomskih in socialnih politik. Naši strokovnjaki smo mednarodnim organizacijam in donatorjem na eni strani in vladi, njenim ministrstvom in agencijam na drugi strani odličen partner pri izvajanju strukturnih reform ter posodabljanju in izboljševanju kakovosti javnih storitev na področjih od davčnih, šolskih, razvojnih do socialnih politik. Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo usposobljeni da lahko tako mednarodnim organizacijam in donatorjem kot vladi in njenim agencijam ponujamo nove in inovativne rešitve in predloge ter izvajamo svetovalne storitve za izboljšanje kvalitete in obsega delovanja javnega sektorja.

Partner Jože Damijan Kontaktirajte nas
Partner and Head of Advisory Sandra Damijan Kontaktirajte nas