Obračun plač 2020

Varstvo otrok in ostala nadomestila plače v času izbruha Koronavirusa (COVID-19)

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Staršem otrok, ki bodo zaradi varovanja otrok morali ostali doma, v skladu s trenutno veljavno zakonodajo pripada za čas odsotnosti z dela nadomestilo plače v višini 50 % njihove plače, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače (658,41 EUR za polni mesec). Strošek nadomestila nosi delodajalec. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati vsako posamično situacijo posebej, torej starost otroka, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen in primeren način, možnost drugačne razporeditve delovnega časa delavca. Za več informacij se prosim obrnite na naše svetovalce v oddelku obračuna plač.
Vir: GOV.SI (2020)