Avstrija&Slovenija

Kako izkoristiti potencial avstrijskega davčnega in poslovnega okolja

Dean Košar Dean KošarDean Košar

Avstrija je že od nekdaj privabljala tuja podjetja in tako je bilo tudi lani, ko je vrata na avstrijskem trgu odprlo kar 344 tujih podjetij, kaže statistika avstrijskega nacionalnega podjetja za spodbujanje naložb ABA – Invest. Svoje priložnosti na avstrijskem trgu iščejo predvsem nemška podjetja, ki so s skoraj devet tisoč podjetji daleč največji tuji vlagatelj v Avstrijo, zaostajati ne želijo niti države srednje in vzhodne Evrope, od koder danes prihaja že tretjina novoustanovljenih podjetij v Avstriji.

Zakaj vstopiti na avstrijski trg

Razlog za vstop v novo poslovno okolje se nemalokrat skriva tudi v varnem in privlačnem davčnem okolju, kar je ena od prednosti naše severne sosede, poudarjajo v svetovalnem podjetju Grant Thornton, ki že 25 let svetuje podjetjem pri nastopu na tujih trgih. »Pravočasno in pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti ter vsa komunikacija z avstrijskim davčnim uradom potekajo pregledno, prijazno do podjetij. Davčni uradi so zelo odzivni in izdajajo zavezujoča mnenja, na primer s področja transfernih cen,« poudarja Christoph Schmidl, davčni svetovalec pri družbi Grant Thornton Austria.

Investitorjem prijazen davčni sistem

Poleg tega, da ima Avstrija z več kot sto državami sklenjene sporazume o izogibanju dvojnega obdavčenja, kar omogoča mednarodnim  skupinam več svobode pri oblikovanju ugodnihdavčnih struktur, je za krovne družbe zanimiva tudi možnost izkoriščanja davčnih izgub družb v skupini. Davčne izgube v Avstriji se lahko prenašajo v prihodnja davčna obdobja časovno neomejeno, pri čemer lahko znižujejo zgolj 75 odstotkov davčne osnove posameznega davčnega obdobja, dodaja Schmidl. Kot zanimivost kaže omeniti, da lahko ustanovite v Avstriji družbo z omejeno  odgovornostjo (GmbH) z vplačilom polovice minimalnega osnovnega kapitala, ki sicer znaša 10 tisoč evrov, to pomeni, da je treba ob ustanovitvi dejansko plačati le pet tisoč evrov. Za podjetja, ki želijo širiti svoje poslovanje v Avstrijo, so dobrodošle tudi investicijske davčne olajšave v vrednosti 14 odstotkov naložbe. To poenostavljeno pomeni, da davčni urad podjetju na sto evrov vložka vrne 14 evrov. »Podjetja si lahko tak znesek izplačajo ali pa ga uporabijo za plačilo odprtih davčnih obveznosti,« pojasnjuje Schmidl.

Pred odhodom v tujino naredite dober poslovni načrt

Prednosti Avstrije kot prvega vstopnega trga pri širitvi na nemško govoreče trge danesprepoznavatudivsevečslovenskih podjetij. »Nekatera se za ustanovitev podružnice v Avstriji odločajo tudi zaradi optimalne zemljepisne lege, spodbudnega podjetniškega okolja in manjše upravne birokracije,« poudarja Dean Košar, partner podjetja Grant Thornton, ki podjetjem svetuje pri vseh korakih širitve na tuje trge. Na podlagi bogatih izkušenj s tujimi  vlagatelji in dobrega poznavanja srednje in jugovzhodne Evrope ukrepamo hitro in zmeraj najdemo učinkovito rešitev, še dodaja Košar.

Slovensko podjetje je del istoimenske skupine Grant Thornton International, ki je prisotna v 136 državah in zaposluje več kot 50.000 strokovnjakov.